Wednesday Jun 03, 2020

איך לגדל את שריר החסינות - פופקורן 160 עם ליאור פרנקל

אחרי פרק 156 שבו שיתפתי אתכם על החשיבות של שריר החסינות ואדפטביליות, קיבלתי הרבה פניות שביקשו להבין יותר את הצדדים הפרקטיים של איך לעשות את זה בעצם? אז הקלטתי פרק נוסף, חלק ב׳, שמסביר איך להפוך את שריר החסינות לחלק בלתי נפרד מכם. איך אפשר לפתח את שריר החסינות ואיך לתרגל אותו? איך הגעתי לסת׳ גודין ומה זה קשור לשריר החסינות? למה כדאי לנסות לשאוף להגיע לדברים לא מושגים? למה צריך להיות פרו-אקטיבים ואיך לעשות את זה? ולמה צריך להמשיך ללמוד עוד וגם דברים של מחוץ למקצוע שלי?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

הזכויות שמורות, למעט על החתולים. הם עצמאיים ©

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822