Wednesday Aug 29, 2018

איך לשנות עולם? - עם חן רביב - 98

איך שינה סטודנט קטן גדול אחד תוכנית לימודים שלמה בלימודי רפואה אצלו? מאז שחן רביב היה ילד הוא מצא עניין במכונה שהיא גוף האדם. לאחר שירות צבאי בחיל הרפואה, היה לו ברור שזה מה שהוא הולך לעשות. אז אתם מכירים את זה - פסיכומטרי.ציון גבוה. ובום - לימודים. אבל מה שמעניין בסיפור שלו זה שהוא עזב את הלימודים בשנה הרביעית. ומה שעוד יותר מעניין מה קרה במהלך ה-4 שנים האלו. אז מה בדיוק קרה ואיך זה קשור לפרוייקט שלו “לשנות עולם”? למה חשוב להבין מה הצד שמולך רוצה? אה, וגם מה הטיפים שלו לניהול זמן כשהוא מג’נגל בין כמה פרוייקטים בו-זמנית?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

הזכויות שמורות, למעט על החתולים. הם עצמאיים ©

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320