Tuesday Aug 23, 2022

מה *באמת* קורה בשוק העבודה? - הדס פוקס - פופקורן 259

מה מספרים הנתונים העדכניים על שוק העבודה בישראל? האם ה״התפטרות הגדולה״ באמת קרתה? מה זה ״שיעור ההשתתפות״ בשוק העבודה ולמה זה מעניין? האם חזרנו לאיפה שהיינו לפני הקורונה? מי לא נכנס לחישובים של אחוזי האבטלה? ואיך הפערים החברתיים והמגדריים באים לידי ביטוי בשוק העבודה?

הדס פוקס טוענת שתופעת ה-״התפטרות הגדולה״ לא באמת קיימת. והיא הביאה הוכחות. הדס היא מנהלת תחום מחקרי שוק עבודה באגף אסטרטגיה של זרוע העבודה, ובעלת תואר ראשון במדעי המחשב וכלכלה ותואר שני מחקרי בכלכלה.

דיברנו על דו״ח מאוד חשוב בעיניי - דו״ח שוק העבודה בישראל, שנכנס לקרביים ולמספרים שמסתתרים מאחורי שוק בעבודה בארץ, ובעיקר נותן תמונה אמיתית ומדגיש את הפערים בין מה אנחנו חושבים על שוק העבודה לבין איך הוא באמת.

 

להאזנה באתר

יש לכם שאלות לפופקורן?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

הזכויות שמורות, למעט על החתולים. הם עצמאיים ©

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013